Technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů

Jednotka po příjezdu na místo události tjistila zatopení sklepa chaty, cca 20cm vody. Provedli jsme tedy odčerpání vody pomocí plovoucího čerpadla. Výjezd: 12 Datum: 13.5.2021 Ohlášení Jednotce: 18:05 Výjezd: 18:07 Událost: Technicka pomoc, odstranění nebezpečných stavů Adresa: Ostrava, Krásné Pole, Branecká Ostatní složky: – Technika:DA 15 MB Sprinter Velitel: Milan Číst více…

Technická pomoc, čerpání vody

Jednotka provedla odčerpání vody z prohlubní kolem obvodové zdi domu pomocí elektrického kalového čerpadla, poté napytlováno 6 pytlů ze soukormého zdroje pro odklonění další přitékající vody. Výjezd: 11 Datum: 13.5.2021 Ohlášení Jednotce: 16:52 Výjezd: 16:52 Událost: Technicka pomoc, čerpánní vody Adresa: Ostrava, Krásné Pole, Stádlo Ostatní složky: HZS MSK – Číst více…

Požár, průmyslové objekty, sklady (SPV Recycling Vítkovice)

Jednotka byla dne 10. května vyslána Krajským operačním a informačním střediskem se zálohou KHA 20 T-815 k požáru tonerů a vrakoviště v Ostravě – Vítkovicích. Jednotka zasahovala v 1. bojovém úseku, kde provedla nasazení oscilačního monitoru, nasadila jednoduché vedení C k zamezení šíření požáru na další hromadu a ohrožení zasahující Číst více…

Ostatní mimořádné události, dezinfekce budov

Jednotka byla dne 1. května vyslána Krajským operačním a informačním střediskem na preventivní desinfekci administrativních budov Magistrátu města Ostravy. Za pomocí poskytnutých osobních ochranných prostředků a termogenerátoru Swingfog SN 50 jednotka společně s kolegy z Radvanic provedla desinfekci prostor budov Magistrátu města Ostravy a to: Odbor vnitřních věcí, Odbor dopravně Číst více…

PLANÝ POPLACH – EPS (ELEKTRONICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE)

Jednotka byla vyslána ve večerních hodinách ke spuštění smyčky hlásičů požáru v Planetáriu v Krásném Poli, výjezd 5 minut po vyhlášení poplachu. Po příjezdu se na místě nacházela jednotka HZS MSK stanice Poruba, která průzkumem vyloučila požár, po důkladné kontrole objektu se všechny jednotky vrátili zpět na základnu. Výjezd: 8 Číst více…

Ostatní mimořádné události, dezinfekce budov

Jednotka byla dne 3. dubna vyslána Krajským operačním a informačním střediskem na preventivní desinfekci administrativních budov Magistrátu města Ostravy. Za pomocí poskytnutých osobních ochranných prostředků a termogenerátoru Swingfog SN 50 jednotka společně s kolegy z Radvanic provedla desinfekci prostor budov Magistrátu města Ostravy a to: Odbor vnitřních věcí, Odbor dopravně Číst více…

Technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů

Jednotka provedla vytažení SUV zn. Audi, které se při parkování propadla přední levou nápravou do jímky, použity klíny, ruční zvedák. Vozidlo vytaženo za použití nekonečných textilních popruhů a CAS 36. Vozidlo vyproštěno bez poškození, nedošlo k úniku PHM. Výjezd: 4 Datum: 16.3.2021 Ohlášení jednotce: 17:26 Výjezd: 17:33 Událost: Technická pomoc, Číst více…

Ostatní mimořádné události, dezinfekce budov

Jednotka byla dne 6. března vyslána Krajským operačním a informačním střediskem na preventivní desinfekci administrativních budov Magistrátu města Ostravy. Za pomocí poskytnutých osobních ochranných prostředků a termogenerátoru Swingfog SN 50 jednotka společně s kolegy z Radvanic provedla desinfekci prostor budov Magistrátu města Ostravy a to: Odbor vnitřních věcí, Odbor dopravně Číst více…