Jednotka byla dne 1. května vyslána Krajským operačním a informačním střediskem na preventivní desinfekci administrativních budov Magistrátu města Ostravy.

Za pomocí poskytnutých osobních ochranných prostředků a termogenerátoru Swingfog SN 50 jednotka společně s kolegy z Radvanic provedla desinfekci prostor budov Magistrátu města Ostravy a to: Odbor vnitřních věcí, Odbor dopravně správních činností a Odbor živnostenský úřad.

Výjezd: 9

Datum: 1.5.2021

Ohlášení Jednotce: 8:30

Výjezd: 8:31

Událost: Ostatní mimořádné události, desinfekce objektu

Adresa: Ostrava, Moravská Ostrava, Gorkého

Ostatní složky: JSDH Radvanice

Technika:
DA 15 MB Sprinter

Velitel: Dušan Riedl
Strojník: Dušan Riedl
Hasiči: Roman Skřípek, Patrik Škuta