Logo Hasiči Krásné Pole

Technická pomoc, desinfekce objektu

Jednotka byla dne 31. října vyslána Krajským operačním a informačním střediskem na desinfekci administrativních budov Magistrátu města Ostravy. Za pomocí poskytnutých osobních ochranných prostředků a termogenerátoru Swingfog SN 50 jednotka provedla desinfekci požadovaných prostor, provedla dekontaminaci a vrátila se na základnu. Výjezd: 44 Datum: 31.10.2020 Ohlášení Jednotce: 8:32 Výjezd: 8:33 Číst více…

Vybavení dekontaminačním termogenerátorem SN 50

Naše jednotka byla koncem října vybavena Dekontaminačním termogenerátorem SN 50 značky Kärcher. Jedná se o zařízení používané převážně k desinfekci vnitřních prostor. Někteří členové naší jednotky se mohli s těmito stroji blíže seznámit při několikadenní desinfekci v Domově s pečovatelskou službou Slunečnice v Ostravě – Porubě, kde jsme zasahovali počátkem Číst více…

Logo Hasiči Krásné Pole

Technická pomoc, voda ve sklepě

Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno mírné zatopení sklepních prostor. Hladina vody nedosahovala sací výšce elektrického kalového čerpadla. Majitel poučen o dalším postupu. Výjezd: 40 Datum: 14.10.2020 Ohlášení Jednotce: 12:17 Výjezd: 12:20 Událost: Technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů, čerpání vody ze sklepa Adresa: Ostrava, Krásné Pole, Předvrší Ostatní Číst více…

Logo Hasiči Krásné Pole

Technická pomoc, voda ve sklepě

Po příjezdu na místo události bylo zjištěno zatopení sklepních prostor ve výšce cca 10 cm, vodu jsme odčerpali elektrickým kalovým čerpadlem a vrátili se na základnu. Výjezd: 39 Datum: 14.10.2020 Ohlášení Jednotce: 8:11 Výjezd: 8:20 Událost: Technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů, čerpání vody ze sklepa Adresa: Ostrava, Krásné Pole, Předvrší Číst více…

Technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů, pytlování

Jednotka byla povolána k vytvoření protipovodňové hráze z důvodu hrozícího nebezpečí zaplavení chatové oblasti Krásná, stoupající hladinou vodního toku řeky Porubky. Po příjezdu na MU proveden průzkum a zjištěno hrozící nebezpečí zaplavení chat. Velitel zásahu rozhodl o povolání HZS MSK – Poruba ke konzultaci k vytvoření ochranných opatření, po jejich Číst více…

Logo Hasiči Krásné Pole

Technická pomoc, čerpání vody ze sklepa

Jednotka vyjela na čerpáno vody v Domě zahrádkářů v Krásném Poli, použito elektrické kalové čerpadlo k odčerpání vody ze skruže, následný odjezd na základnu. Výjezd: 37 Datum: 13.10.2020 Ohlášení Jednotce: 17:30 Výjezd: 17:32 Událost: Technická pomoc, čerpání vody ze sklepa Adresa: Ostrava, Krásné Pole, Družební Ostatní složky: – Technika: DA Číst více…

Logo Hasiči Krásné Pole

Technická pomoc, čerpání vody

Jednotka vyjela na čerpáno vody v Domě zahrádkářů v Krásném Poli, použito elektrické kalové čerpadlo k odčerpání vody ze skruže, následný odjezd na základnu. Výjezd: 36 Datum: 13.10.2020 Ohlášení Jednotce: 12:21 Výjezd: 12:27 Událost: Technická pomoc, čerpání vody, sklepy Adresa: Ostrava, Krásné Pole, Družební Ostatní složky: – Technika: DA 15 Číst více…

Ostatní mimořádné události, Desinfekce DD Slunečnice

Jednotka prováděla pomocné práce při desinfekci DD Slunečnice. Za pomocí poskytnutých ochranných pomůcek jednotka vykonávala práce spojené s desinfekcí objektu a transport klientů DD. Po ukončení desinfekčních prací proběhla dekontaminace a následný návrat na základnu. Výjezd: 35 Datum: 6.10.2020 Ohlášení Jednotce: 8:53 Výjezd: 8:58 Událost: Ostatní mimořádné události (epidemie, nákazy Číst více…