Za rok 2021 Jednotka sboru dobrovolných hasičů Krásné Pole zasahovala celkem u 35 událostí. Nejvíce výjezdů jsme měli během měsíce května (10x), naopak žádné jsme neměli během srpna. Nejčastěji jsme zasahovali u událostí souvisejících s nákazou COVID-19 (8x) a u Technických pomocí – odstranění nebezpečných stavů (8x).