Náš sbor se, mimo jiné, také aktivně věnuje sportovní činnosti. Trénujeme mladší žáky (ve věku od 6 do 11 let) a to pravidelně každý čtvrtek, dále starší žáky (ve věku od 11 do 15 let) každý pátek, vždy v čase od 16:00 do 17:30 v hasičské zbrojnici, na školním hřišti, nebo v tělocvičně v Krásném Poli. Krom toho máme také závodní družstvo mužů a žen.