V pátek 5.11.2021 se naše jednotka i letos zúčastnila netradiční odborné přípravy / soutěže Ostravská rallye. Letošní ročník probíhal poprvé v nočnícch hodinách a umožnil tak simulovat přostředí nočního zásahu. Plnili jsme úkoly na celkem šesti stanovištích ve družstvu o sníženém početním stavu (1+3) s technikou DA 15 MB Sprinter. Níže přikládáme podrobné výsledky, naše jednotka se umístila ve zlaté kategorii (rozsah 37 až 40 bodů) s krásnými 39 body.

Složení výjezdového družstva:

Velitel: Štěpán Luzar

Strojník: Milan Sobek

Hasiči: Roman Skřípek, Radim Jiránek

Fotograf: Lukáš Gajdošek

Stanoviště:

POŽÁŘ, PRŮMYSLOVÉ, ZEMĚDĚLSKÉ OBJEKTY, SKLADY – dým viditelný z Velkého světa techniky

DOPRAVNÍ NEHODA, VYPROŠTĚNÍ OSOB – nehoda autobusu se zraněním

ÚNIK NEBEZPEČNÝCH LÁTEK, NA POZEMNÍ KOMUNIKACI – unikající tekutina z užitkového vozu

ÚNIK NEBEZPEČNÝCH LÁTEK, NA POZEMNÍ KOMUNIKACI – teče olej z garáže, nikdo nereaguje na bouchání

SPOLUPRÁCE SE SLOŽKAMI IZS – (jednalo se o testy Hasič III. stupně)

POŽÁR, NÍZKÉ BUDOVY – Ze sklepních prostor domu se valí hustý dým – (jednalo se o praktickéé přezkoušení strojníka v oblasti řidičských dovedností s výjezdovým vozem a také přezkoušení velitele v oblasti velení na místě události – požár)

Výsledky:

Fotografie: