Jednotka provedla na žádost starosty obce, z důvodu změny trasy autobusové linky č. 46, ořez a následné pokácení lípy srdčité, obvod 175 cm, na křižovatce ulic Záuliční a Družební v Ostravě – Krásném Poli. Jednotka během kácení prováděla usměrňování dopravy na křižovatce ul. Družební a Záuliční.

Výjezd: 5

Datum: 20.3.2021

Ohlášení jednotce: 7:42

Výjezd: 7:43

Událost: Technická pomoc, stromu

Adresa: Ostrava, Krásné Pole, Družební

Ostatní složky: –

Technika:
CAS K36 T815

Velitel: Miroslav Šiška
Strojník: Václav Navrátil
Hasiči: David Gajdošek, Štěpán Luzar


DA 15 MB Sprinter

Velitel: Oldřich Štefek
Strojník: Oldřich Štefek
Hasiči: Roman Skřípek, Patrik Škuta, Filip Tomčík