Jednotka byla dne 6. března vyslána Krajským operačním a informačním střediskem na preventivní desinfekci administrativních budov Magistrátu města Ostravy.

Za pomocí poskytnutých osobních ochranných prostředků a termogenerátoru Swingfog SN 50 jednotka společně s kolegy z Radvanic provedla desinfekci prostor budov Magistrátu města Ostravy a to: Odbor vnitřních věcí, Odbor dopravně správních činností a Odbor živnostenský úřad.

Výjezd: 3

Datum: 6.3.2021

Ohlášení Jednotce: 8:27

Výjezd: 8:29

Událost: Ostatní mimořádné události, desinfekce objektu

Adresa: Ostrava, Moravská Ostrava, Gorkého

Ostatní složky: JSDH Radvanice

Technika:
DA 15 MB Sprinter

Strojník: Kamil Výtisk
Hasiči: Tomáš Bajger, Roman Skřípek