Jednotka provedla odčerpání vody z prohlubní kolem obvodové zdi domu pomocí elektrického kalového čerpadla, poté napytlováno 6 pytlů ze soukormého zdroje pro odklonění další přitékající vody.

Výjezd: 11

Datum: 13.5.2021

Ohlášení Jednotce: 16:52

Výjezd: 16:52

Událost: Technicka pomoc, čerpánní vody

Adresa: Ostrava, Krásné Pole, Stádlo

Ostatní složky: HZS MSK – HS 3 Poruba

Technika:
DA 15 MB Sprinter

Velitel: Milan Sobek
Strojník: Václav Navrátil
Hasiči: Patrik Škuta, Štěpán Luzar