PLANÝ POPLACH – EPS (ELEKTRONICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE)

Jednotka byla vyslána ve večerních hodinách ke spuštění smyčky hlásičů požáru v Planetáriu v Krásném Poli, výjezd 5 minut po vyhlášení poplachu. Po příjezdu se na místě nacházela jednotka HZS MSK stanice Poruba, která průzkumem vyloučila požár, po důkladné kontrole objektu se všechny jednotky vrátili zpět na základnu. Výjezd: 8 Číst více…

Logo Hasiči Krásné Pole

Technická pomoc, čištění silnice (ZOČ)

Jednotka vyjela na žádost starosty obce Krásné Pole na odstranění bahna z pozemní komunikace po těžké technice stavby. Provedli jsme očištění ulic Družební, Záuliční, Hájkoivcká, Sklopčická za použití asanační lišty na voze CAS K36 T815. Výjezd: 42 Datum: 23.10.2020 Ohlášení Jednotce: 8:27 Výjezd: 8:28 Událost: Technická pomoc, čištění silnice Adresa: Číst více…

TECHNICKÁ POMOC – ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ

2.9.2020 TECHNICKÁ POMOC – ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ, Ostrava, Krásné Pole, Krásnopolská Jednalo se o zapadlý o.automobil Škoda Felicia na poliVozidlo jsme svépomocí dostali zpět na pozemní komunikaci, kde bylo prohlédnuto z důvodu případných poškození nebo úniku PHM, vozidlo v pořádku odvezl majitel po vlastní ose.Po návratu jednotka provedla očistu OOP Číst více…

Technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů

Jednotka prováděla na základě žádosti krizového štábu ÚMOb Krásné Pole postřikovou dezinfekci zastávek MHD na území Krásného Pole a také rukojetí kontejnerů pro sběr recyklovaného odpadu. Celkem jsme provedli dezinfekci zastávek – Krásné Pole (tramvaj č.5) a Hájkovická, Záuliční, Družební, Krásné Pole střed (autobus č.46). Použili jsme jednorázové ochranné oděvy, Číst více…

POŽÁR – NÍZKÉ BUDOVY (Prověřovací cvičení)

Dne 15.2.2020 byl ve 13:00 vyhlášen poplach naší jednotce k nahlášenému požáru kotelny domu Zahrádkářů v Krásném Poli, oznamovatelka sdělila po příjezdu jednotky veliteli zásahu, že se v suterénu zřejmě nachází jedna osoba. Po provedení průzkumu bylo zjištěno že se jedná o prověřovací cvičení. Všichni si zachovali chladnou hlavu a Číst více…