Jednotka vyjela na žádost starosty obce Krásné Pole na odstranění bahna z pozemní komunikace po těžké technice stavby. Provedli jsme očištění ulic Družební, Záuliční, Hájkoivcká, Sklopčická za použití asanační lišty na voze CAS K36 T815.

Výjezd: 42

Datum: 23.10.2020

Ohlášení Jednotce: 8:27

Výjezd: 8:28

Událost: Technická pomoc, čištění silnice

Adresa: Ostrava, Krásné Pole, Sklopčiská

Ostatní složky: –

Technika:

CAS K36 T815

Velitel: Kamil Výtisk

Strojník: Lukáš Herbst

Hasiči: Ivo Kotlář, Michal Kotala