Dne 1.7.2019 prováděla jednotka na žádost ÚMOb Krásné Pole zalévání nově zasazených stromků v různých částech Krásného Pole, dále byly zavlaženy rostliny na Přírodním hřišti za ZŠ. Po návratu zpět na základnu provedli členové údržbu techniky a doplnění vody do cisterny.