Dne 14.12.2019 se jednotka zúčastnila pravidelného výcviku NDT v polygonu na hasičské stanici Fifejdy. Členové jednotky si ověřili znalosti laické kontroly DP a zkompletování nosiče DT, poté postupně ve dvou družstvech překonali překážkový systém klecí, simulující zásah v stísněných prostorách. Jako další byl na řadě nácvik vyhledávání osoby v zakouřené místnosti.

Zúčastnili se: Kamil Výtisk, Lukáš Herbst, Václav Navrátil, Libor Sobek. Z přípravy pak Štěpán Luzar, Patrik Škuta, Roman Skřípek a Lukáš Gajdošek.