Jednotka byla povolána na čerpání vody ze sklepních objektů. Průzkumem zjištěno částečné zaplavení sklepní místnosti a záchytné jímky. Bylo instalováno ponorné kalové čerpadlo a 1x hadice C do kanalizace. Po odčerpání vody a konzultaci se správcem objektu bylo jednotce umožněno ukončit zásah. Jednotka se poté vrátila zpět na základnu.

Výjezd: 35

Datum: 5.10.2020

Ohlášení Jednotce: 16:34

Výjezd: 16:40

Událost: Technická pomoc, čerpání vody

Adresa: Ostrava, Krásné Pole, Družební

Ostatní složky: –

Technika:

DA 15 MB Sprinter

Velitel: Milan Sobek

Strojník: Libor Sobek

Hasiči: Filip Tomčík, Miroslav Šiška, Štěpán Luzar