Za rok 2020 Jednotka sboru dobrovolných hasičů Krásné Pole zasahovala celkem u 49 událostí. Nejvíce výjezdů jsme měli během měsíců června (15 ) a října (13), naopak žádné jsme neměli během prázdninového července a srpna.