V sobotu 22.6.2019 prováděla naše jednotka požární dohled v počtu 1+3 s CAS K36 v Centru bezpečné jízdy LIBROS, kde probíhaly závody v driftování na různých tratích.
V průběhu celé akce naštěstí nedošlo k žádné mimořádné události, a tak dozor proběhl hladce a bez komplikací.
Za JSDH se zúčastnili: Kamil Výtisk, Štěpán Luzar , Patrik Škuta a Ivo Kotlář.