Jednotka byla povolána k vytvoření protipovodňové hráze z důvodu hrozícího nebezpečí zaplavení chatové oblasti Krásná, stoupající hladinou vodního toku řeky Porubky. Po příjezdu na MU proveden průzkum a zjištěno hrozící nebezpečí zaplavení chat. Velitel zásahu rozhodl o povolání HZS MSK – Poruba ke konzultaci k vytvoření ochranných opatření, po jejich příjezdu na MU rozhodnuto o dodání 150 ks pytlů s pískem ze zásob HZS MSK.

Jednotka mezitím prováděla uvolňování nánosů a naplavenin z mostních konstrukcí dvou mostů. S ohledem na meteorologickou předpověď jsme společně s kolegy ze stanice Poruba informovali obyvatelé chat o hrozícím nebezpečí a doporučili jim opuštění budov po nezbytně nutnou dobu. Na místo události povolána posilová jednotka JSHO Pustkovec. Po dodání pytlů s pískem jsme zahájili stavbu 6 ochranných hrází, které ochránily ještě nezasažené budovy. Po ukončení prací jednotky odvolány zpět na své základny.

JSDHO Krásné Pole pravidelně prováděla ve dvouhodinových intervalech monitoring.

Výjezd: 38

Datum: 13.10.2020

Ohlášení Jednotce: 20:24

Výjezd: 20:30

Událost: Technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů, pytlování

Adresa: Ostrava, Krásné Pole, Kyjovická

Ostatní složky: HZS MSK stanice: Poruba, Zábřeh, JSDH Pustkovec

Technika:

DA 15 MB Sprinter

Velitel: Milan Sobek

Strojník: Václav Navrátil

Hasiči: Kamil Výtisk, Vilém Křístek, Libor Sobek, Štěpán Luzar