Po příjezdu na místo události jednotka průzkumem zjistila uvolněnou střešní krytinu na rodinném domě, kvůli starší konstrukce domu velitel zásahu rozhodl o přivolání prvního vozu HZS MSK stanice Poruba. Po zvážení rizik se jednotky rozhodly nezasahovat z důvodu možnosti většího poškození.

Výjezd: 19

Datum: 26.6.2020

Ohlášení jednotce: 20:22

Událost: Technická pomoc, plech ze střechy hrozí pádem

Technika: DA 15 MB Sprinter (HOS 716)

Adresa: Ostrava, Krásné Pole, Družební

Početní stav: 1+3