V návaznosti na událost č. 20, byla jednotka opakovaně vyslána na místo události do ulice Předvrší. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno opětovné zatopení sklepa do výšky cca 15 cm nad šachtou.

Do šachty jsme ponořili elektrické kalové čerpadlo a začali s odsáváním vody z šachty. Vodu z přilehlých sklepních prostor jsme vháněli do šachty.

Po vymetení 15 cm vody jsme narazili na prasklinu v betonu, odkud neustále přitékala spodní voda a vymetávání by tak pokračovalo do té doby, než klesne spodní doba. Velitel zásahu teda poučil majitele domu, aby vodu nechali odtékat do šachty a vždy po jejím zatopení ji odčerpali.

Výjezd: 22

Datum: 27.6.2020

Ohlášení jednotce: 8:25

Událost: Technická pomoc, znovu zatopený sklep

Technika: DA 15 MB Sprinter (HOS 716)

Adresa: Ostrava, Krásné Pole, Předvrší

Početní stav: 1+3