Dne 21.6. byla naše jednotka povolána na odstranění stromu. Již při příjezdu na místo události byla jednotka očekávána pracovníky DPO. Společným průzkumem s VD HZS MSK se rozhodlo o postupu odstranění stromu. Strom byl vyvrácen a opřen o trolejové vedení cca 200 metrů od komunikace směrem na obec Dolní Lhota. Jednotka asistovala při odstranění stromu a úklidu kolejí.

Výjezd: 16

Datum: 21.6.2020

Ohlášení jednotce: 23:33

Událost: Technická pomoc, strom na aleji

Technika: CAS K36 T815 (HOS 717)

Adresa: Ostrava, Krásné Pole, Družební

Početní stav: 1+3

Ostatní technika: HZS MSK – stanice Poruba (POS 131)