Jednotka prováděla dne 12.4. na základě žádosti krizového štábu ÚMOb Krásné Pole postřikovou dezinfekci zastávek MHD na území Krásného Pole ( Krásné Pole (tramvaj č.5) a Hájkovická, Záuliční, Družební, Krásné Pole střed (autobus č.46) a také K planetáriu, Planetárium (autobus č.90)), rukojetí kontejnerů pro sběr recyklovaného odpadu, dále dveří a laviček u ZŠ a MŠ, přilehlého hřiště, workoutového hřiště, hřbitova a čerpací stanice.

Použili jsme jednorázové ochranné oděvy, ochranné gumové rukavice, respirátory FFP2, ochranné brýle, zásahovou obuv Ranger.

Po příjezdu na základnu jsme provedli dezinfekci interiéru vozidla a osobní dekontaminaci.

Výjezd: 10

Datum: 12.4.2020

Ohlášení jednotce: 17:37

Událost: Technická pomoc, spolupráce se složkami IZS, čištění zastávek

Technika: DA 15 MB Sprinter

Adresa: Ostrava, Krásné Pole