Jednotka prováděla dne 26.4. na základě žádosti krizového štábu ÚMOb Krásné Pole postřikovou dezinfekci zastávek MHD na území Krásného Pole ( Krásné Pole (tramvaj č.5) a Hájkovická, Záuliční, Družební, Krásné Pole střed (autobus č.46) a také K planetáriu, Planetárium (autobus č.90)), rukojetí kontejnerů pro sběr recyklovaného odpadu, dále dveří a laviček u ZŠ a MŠ, přilehlého hřiště, workoutového hřiště, hřbitova a čerpací stanice.

Výjezd: 12

Datum: 26.4.2020

Ohlášení jednotce: 17:25

Událost: Technická pomoc, spolupráce se složkami IZS, čištění zastávek

Technika: DA 15 MB Sprinter

Adresa: Ostrava, Krásné Pole